Ciutat Dels Somnis

Aquest any el Saló de la Infancia de Barcelona va passar a ser «La Ciutat dels somnis» i vam crear tota una ciutat il·lustrada amb els seus edificis, parcs i elements de mobiliari urbà.