Records de Guerra
Maquetació del llibre històric escrit per Àngels Pares.
Les il·lustracions son obra de Joan Manel Celorio.