PINTURA

Des de 2016 he avançat en l’experimentació amb la pintura. Seguin bessants diferenciades, la primera l’evolució de l’estil més proper a l’il·lustració cap a una tematica més complexa i conceptual.
L’altre estil que he treballat els la serie abstracte, on he experimentat amb els colors i els materials d’una forma més lliure.

PAINTING

From 2016 I have advanced in experimenting with painting.
Following different steps, the first evolution of the style closest to illustration, towards a more complex and conceptual themes.

The other style I’ve worked on the abstract series, where I have experimented with colors and materials with freedom.

EYE (2016)
acrylic on canvas 40x40cm

Portrait (2016)
acrylic on canvas 60x60cm

FLESH (2017)
acrylic on canvas 90x60cm

Beach I (2017)
acrylic on canvas 40x24cm