NFT / Digital ART

l4stp1l
2000x2000px mp4 loop
visita/visit >>> knownorigin.io/civit

bust
2000x2000px mp4 loop
visita/visit >>> https://rarible.com/civit/

Per qué NFTs?

La compra d’art com a NFT és una oportunitat única per convertir-se en col·leccionista. Un NFT és una forma digital de verificar l’autenticitat i propietat d’una obra d’art, cosa que significa que podeu adquirir obres d’artistes reconeguts sense preocupar-vos per la seguretat o el transport físic. A més, en comprar art com a NFT, estàs recolzant els artistes i contribuint a la promoció del seu treball. La compra de NFTs també et permet accedir a obres úniques i personalitzades, com ara animacions o videos.

Why NFTs?

Buying art as NFT is a unique opportunity to become a collector. An NFT is a digital way to verify the authenticity and ownership of a work of art, which means you can purchase works from well-known artists without worrying about security or physical transportation. Also, when you buy art like NFT, you are supporting the artists and helping to promote their work. Purchasing NFTs also allows you to access unique and personalized works, such as animations or videos.

CRYPTOART PLATFORMS/STORES

Podreu trobar les meves obres a aquestes plataformes / You can find my artwork in these platforms