Your Attractive Heading

DISSENY GRÀFIC

01
CIVIT

GRAFIC / WEB / VIDEO

I am an illustrator, painter and motiongrapher from Barcelona, Spain.
Works with various styles of illustration, from figurative to naïve styles.
He is particularly influenced by sci-fi illustration from the 70-80s, which is reflected in his work. He also regularly uses surrealism as the line of argument of his pieces, and combines classical painting and drawing with digital and 3d illustration.
Sóc il·lustrador, pintor i mògraf de Barcelona, Espanya.
Treballa amb diversos estils d’il·lustració, des de figuratiu fins a estils naïfs.
Està especialment influenciat per la il·lustració de ciència-ficció dels anys 70-80, que es reflecteix en la seva obra. També utilitza habitualment el surrealisme com a línia argumental de les seves peces, i combina la pintura i el dibuix clàssics amb la il·lustració digital i 3D.
02
works

DISSENY GRÀFIC

Revista La Juanita

Maquetació / Il·lustracions /Concepte artístic

Revista 68 pàgines.

Catàleg Bonjour Bebé

Maquetació catàleg 64 pàgines.

Catàleg El Estafador

Maquetació catàleg 14 pàgines.
Proposta per serie Netflix

Carnaval Vilanova i la Geltrú

Cartell i programa del carnaval de Vilanova i la Geltrú.

Scroll al inicio