Your Attractive Heading

ARTWORKS

01
CIVIT

Who I am / Qui sóc

I am an illustrator, painter and motiongrapher from Barcelona, Spain.
Works with various styles of illustration, from figurative to naïve styles.
He is particularly influenced by sci-fi illustration from the 70-80s, which is reflected in his work. He also regularly uses surrealism as the line of argument of his pieces, and combines classical painting and drawing with digital and 3d illustration.
Sóc il·lustrador, pintor i mògraf de Barcelona, Espanya.
Treballa amb diversos estils d’il·lustració, des de figuratiu fins a estils naïfs.
Està especialment influenciat per la il·lustració de ciència-ficció dels anys 70-80, que es reflecteix en la seva obra. També utilitza habitualment el surrealisme com a línia argumental de les seves peces, i combina la pintura i el dibuix clàssics amb la il·lustració digital i 3D.
02
artworks

Techniques/ Tècniques

Painting / Pintura

Acrylics on paper, canvas, etc

Illustration/ Il·lustració

Inkworks, illustration

Digital Art/ NFTs

Videoart, digital illustration,digital tokens, platforms
03
Store

Under Construction / En Construcció

Scroll al inicio