Your Attractive Heading

ILLUSTRATION / DIBUIX

01
Story

How it started…

A mitjans dels anys 2010, després d’anys dedicats exclusivament al disseny gràfic i al vídeo, vaig dividir els meus interessos i vaig començar la meva pròpia petita carrera com a il·lustrador, al principi tornant a aprendre a dibuixar, després d’uns anys de tenir el dibuix una mica abandonat per culpa de el treball del dissenyador, i afegint algunes metodologies del món del gràfic i del vídeo a les tècniques de dibuix més clàssiques.
Inicialment amb un estil més proper a la il·lustració infantil, a poc a poc va anar mutant cap a un estil més adult.
Amb l’explosió del criptoart, vaig ser un “early adopter” i això em va permetre arribar a públics d’arreu del món, participar en exposicions digitals a Nova York, Londres, etc. Així com ser entrevistat a mitjans com tv3 o algunes revistes d’art digital.

In the mid-2010s, following several years dedicated exclusively to graphic design and video, I diversified my interests and embarked on a new venture as an illustrator. Initially, I had to reacquaint myself with drawing, as it had taken a backseat due to my commitments in graphic design. I also incorporated methodologies from the realms of graphics and video into the more traditional drawing techniques.
Starting off with a style that leaned towards children’s illustration, my artistic approach gradually evolved into a more mature and adult-oriented aesthetic.
The advent of cryptoart presented an opportunity, and I was quick to embrace it as an early adopter. This enabled me to connect with audiences worldwide and take part in digital exhibitions across notable cities such as New York and London. Additionally, I had the privilege of being interviewed by prominent media outlets like TV3 and various digital art magazines.

02
artworks

PORTFOLIO / GALERIA D’IMATGES

All illustrations are available as a print
Totes les il·lustracions estan disponibles com a “Prints”
03
Store

Store under construction / Botiga online en construcció

Si esteu interessats en alguna de les il·lustracions de la galeria de la cartera, si us plau, envieu-me un missatge per conèixer-ne el preu i la disponibilitat.
Despeses d’enviament no incloses

If you are interested in any artwork of the gallery, please message me for pricing and availability.
Shipping costs not included

Name / Nom
e-Mail
Message/Missatge
The message has been sent correctly! Missatge enviat correctament!
An error occurred while submitting the form. Please check all the fields again. S’ha produït un error en enviar el formulari. Si us plau, torneu a comprovar tots els camps.
Scroll al inicio